Instructions_oildrain

Si të përdorni:
1. Mbështeteni biçikletën tuaj, duke mbështetur timonin në një mbajtëse pune.
2. Hiqni bulonën e shkarkimit të vajit në transmision.
3. Vidhosni mjetin e shkarkimit të vajit, lidhni zorrën ODT me një prizë të vendosur.
4. Vendoseni biçikletën lart mbi një tigan kullues vaji.
5. Kullojeni vajin duke hequr gungën e zorrës ODT.
6. Pasi të jetë kulluar i gjithë vaji, hiqni mjetin e shkarkimit të vajit dhe zëvendësojeni me spinën e shkarkimit OEM.
7. Mbushni motorin me vaj të ri.