Pajtueshmëria me APPI

Aplikacioni i përdorur për të siguruar përputhshmërinë GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA të kësaj faqeje, mbledh IP-në tuaj dhe adresën e emailit për të përpunuar të dhënat. Për më shumë kontrolloni Politika e privatësisë dhe kushtet e shërbimit

Korrigjimi i të dhënave

Mund të përdorni lidhjen më poshtë për të përditësuar të dhënat e llogarisë tuaj nëse nuk janë të sakta.

Transportueshmëria e të dhënave

Ju mund të përdorni lidhjet e mëposhtme për të shkarkuar të gjitha të dhënat që ruajmë dhe përdorim për një përvojë më të mirë në dyqanin tonë.

Qasja në të dhënat personale

Ju mund të përdorni lidhjen e mëposhtme për të kërkuar një raport i cili do të përmbajë të gjitha informacionet personale që ne ruajmë për ju.

Mos ia shisni të dhënat e mia personale palëve të treta

Ju mund të paraqisni një kërkesë për të na njoftuar se nuk pranoni që informacionet tuaja personale të mblidhen ose t'i shiten një pale të tretë.

E drejta për t'u harruar

Përdoreni këtë opsion nëse dëshironi të hiqni të dhënat tuaja personale dhe të tjera nga dyqani ynë. Mbani parasysh se ky proces do të fshijë llogarinë tuaj, kështu që nuk do të jeni më në gjendje ta përdorni ose ta përdorni më atë.